Kontakt

Adresa: Maršala Tita 56; 71000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina
Telefoni: +387 (0) 33 222 876; Fax: +387 (0) 33 226 369
Email: info@hkdnapredak.com